Συμπλήρωση της υπ΄αριθ. 280/5-1-2022 απόφασης Δημάρχου ως προς τις αρμοδιότητες Αντιδημάρχου

Αναρτήθηκε στις 18/02/2022, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Συμπλήρωση της υπ΄αριθ. 280/5-1-2022 απόφασης Δημάρχου ως προς τις αρμοδιότητες Αντιδημάρχου

Επισυναπτόμενα