Συμπλήρωση της υπ΄αριθ. 25404/05-01-2021 (ορθή επανάληψη) απόφασης Δημάρχου ως προς τις αρμοδιότητες Αντιδημάρχου

Αναρτήθηκε στις 10/09/2021, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Συμπλήρωση της υπ΄αριθ. 25404/05-01-2021 (ορθή επανάληψη) απόφασης Δημάρχου ως προς τις αρμοδιότητες Αντιδημάρχου