Τεύχη δημοπράτησης του έργου “Αποκατάσταση Δημοτικού Κινηματογράφου Απόλλωνα Λευκάδας”

Αναρτήθηκε στις 6/02/2023, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Τεύχη δημοπράτησης του έργου “Αποκατάσταση Δημοτικού Κινηματογράφου Απόλλωνα Λευκάδας”