Διακήρυξη διαγωνισμού του έργου “Διαμόρφωση εισόδου παραλίας πόλης Λευκάδας – τμήμα έργου Περιοχή Β”

Αναρτήθηκε στις 11/05/2023, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Τεύχη δημοπράτησης του έργου “Διαμόρφωση εισόδου παραλίας πόλης Λευκάδας – τμήμα έργου Περιοχή Β”