Τριμηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Εσόδων – Δαπανών A΄ Τριμήνου 2022

Αναρτήθηκε στις 17/01/2023, στην κατηγορία Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων-Εξόδων για την υλοποίηση του Προϋπολογισμού 2022

Τριμηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Εσόδων – Δαπανών A΄ Τριμήνου 2022

Επισυναπτόμενα