Τριμηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Εσόδων – Δαπανών Α΄ Τριμήνου 2023

Αναρτήθηκε στις 25/08/2023, στην κατηγορία Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων-Εξόδων για την υλοποίηση του Προϋπολογισμού 2022

Τριμηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Εσόδων – Δαπανών Α΄ Τριμήνου 2023