Τριμηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Εσόδων – Δαπανών Δ΄ Τριμήνου 2021

Αναρτήθηκε στις 9/03/2022, στην κατηγορία Τριμηνιαία Έκθεση Εσόδων-Εξόδων για την υλοποίηση του Προϋπολογισμού 2022

Τριμηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Εσόδων – Δαπανών Δ΄ Τριμήνου 2021