Τροποποιημένος πίνακας κατατάξης και βαθμολογίας Καθαριστριών Μερικής Απασχόλησης ΣΟΧ3/2023

Αναρτήθηκε στις 25/08/2023, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Τροποποιημένος πίνακας κατατάξης και βαθμολογίας Καθαριστριών Μερικής Απασχόλησης ΣΟΧ3/2023