Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ΄αριθ. 165/04-01-2023 απόφασης Δημάρχου περίορισμού Αντιδημάρχων – Αναπλήρωσης Δημάρχου.

Αναρτήθηκε στις 2/06/2023, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ΄αριθ. 165/04-01-2023 απόφασης Δημάρχου περί
ορισμού Αντιδημάρχων – Aναπλήρωσης Δημάρχου.