Τροποποίηση της  1181/17-01-2022 απόφασής μας ως προς τον ορισμό υπευθύνου του Προγράμματος «Υγιείς Πόλεις» και «ΚΕΠ Υγείας» στο Δήμο Λευκάδας

Αναρτήθηκε στις 22/09/2022, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Τροποποίηση της  1181/17-01-2022 απόφασής μας ως προς τον ορισμό υπευθύνου του Προγράμματος «Υγιείς Πόλεις» και «ΚΕΠ Υγείας» στο Δήμο Λευκάδας

Επισυναπτόμενα