Βελτίωση οδοποιίας Καλλιγόνι

Αναρτήθηκε στις 16/06/2023, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Σε πλήρη εξέλιξη τα έργα οδοποιίας στο
Καλλιγώνι Λευκάδας

Την εξέλιξη των έργων βελτίωσης της
οδοποιίας στο Καλλιγώνι Λευκάδας
επίβλεψε ο Δήμαρχος Λευκάδας κ.
Χαράλαμπος Καλός.

Το έργο με προϋπολογισμό 300.000€,
περιλαμβάνει παρεμβάσεις σχετικές με
τα όμβρια ύδατα καθώς και εκτεταμένες
τσιμεντοστρώσεις και ασφαλτοστρώσεις.