ΥΠ΄ΑΡ. 856/13-01-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ-ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ & ΑΝΑΠΛΗΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αναρτήθηκε στις 13/01/2024, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

ΥΠ΄ΑΡ. 856/13-01-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ-ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ & ΑΝΑΠΛΗΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ