Υποχρεωτικός καθαρισμός οικοπέδων/ακάλυπτων χώρων μέχρι την 30η Απριλίου 2023

Αναρτήθηκε στις 23/03/2023, στην κατηγορία Δελτία Τύπου

Υποχρεωτικός καθαρισμός οικοπέδων/ακάλυπτων χώρων μέχρι την 30η Απριλίου 2023

Επισυναπτόμενα