Υπογραφή σύμβασης για την αποκατάσταση κρηπιδωμάτων του ιχθυοτροφείου Αυλαίμωνα

Αναρτήθηκε στις 6/10/2022, στην κατηγορία Δελτία Τύπου

Υπογραφή σύμβασης για την αποκατάσταση κρηπιδωμάτων του ιχθυοτροφείου Αυλαίμωνα