Υπογραφή σύμβασης «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

Αναρτήθηκε στις 27/05/2022, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Υπογραφή σύμβασης «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».