Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή η επικαιροποίηση της μελέτης, τα τεύχη δημοπράτησης, και ο καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», Π/Υ 321.000,00€

Αναρτήθηκε στις 14/02/2023, στην κατηγορία Δελτία Τύπου

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή η
επικαιροποίηση της μελέτης, τα τεύχη δημοπράτησης, και ο καθορισμός τρόπου
εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», Π/Υ 321.000,00€