ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αναρτήθηκε στις 22/06/2021, στην κατηγορία Μη κατηγοριοποιημένο

Γραφείο Δημάρχου2645360500,2645360507,2645360511
Γενικός Γραμματέας2645360519
Νομική Υπηρεσία 2645360588