25 Φεβρουαρίου, 2022

Πρόσκληση ΔΣ ( Τακτική με Τηλεδιάσκεψη) Τετάρτη 2-3-2022 και ώρα 16:00

Πρόσκληση ΔΣ ( Τακτική με Τηλεδιάσκεψη) Τετάρτη 2-3-2022 και ώρα 16:00

Περισσότερα >

25 Φεβρουαρίου, 2022

Έσοδα προϋπολογισμού 2022

Έσοδα προϋπολογισμού 2022

Περισσότερα >

25 Φεβρουαρίου, 2022

Δαπάνες Προϋπολογισμού 2022

Δαπάνες Προϋπολογισμού 2022

Περισσότερα >

6 Ιανουαρίου, 2022

6-1-2022 Απόφαση Δημάρχου ορισμού Αντιδημάρχων – αναπλήρωση Δημάρχου

Oρισμός Αντιδημάρχων - αναπλήρωση Δημάρχου. Ορισμός & ανάθεση αρμοδιοτήτων Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων   για την  εποπτεία και τον συντονισμό δράσεων του Δήμου Λευκάδας.

Περισσότερα >

5 Ιανουαρίου, 2022

Ανακοίνωση για ωφελούμενα άτομα

Ανακοίνωση για τα ωφελούμενα άτομα Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022» και του προγράμματος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021...

Περισσότερα >