Επίσκεψη Δημοτικής Αντιπροσωπείας από το Δήμο Λευκάδας στο Δήμο Οδησσού της Ουκρανίας

Αναρτήθηκε στις 13/09/2021, στην κατηγορία Δελτία Τύπου

Επίσκεψη Δημοτικής Αντιπροσωπείας

από το Δήμο Λευκάδας στο Δήμο Οδησσού της Ουκρανίας

Επισυναπτόμενα