6-1-2022 Απόφαση Δημάρχου ορισμού Αντιδημάρχων – αναπλήρωση Δημάρχου

Αναρτήθηκε στις 6/01/2022, στην κατηγορία Μη κατηγοριοποιημένο

Oρισμός Αντιδημάρχων – αναπλήρωση Δημάρχου.

Ορισμός & ανάθεση αρμοδιοτήτων Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων   για την  εποπτεία και τον συντονισμό δράσεων του Δήμου Λευκάδας.

Επισυναπτόμενα