(Α΄ Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός)»

Αναρτήθηκε στις 28/02/2023, στην κατηγορία «Επιχειρησιακός Σχεδιασμός του Δήμου Λευκάδας για τα έτη 2020-2023 (Α΄ Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός)»

(Α΄ Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός)»