Ανακοίνωση για ωφελούμενα άτομα

Αναρτήθηκε στις 5/01/2022, στην κατηγορία Μη κατηγοριοποιημένο

Ανακοίνωση για τα ωφελούμενα άτομα Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022» και του προγράμματος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021 – 2022»

Επισυναπτόμενα