Ανακοίνωση πρόσληψης στον Δήμο Λευκάδας (13) ατόμων ΙΔΟΧ για 8 μήνες

Αναρτήθηκε στις 17/02/2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψης προσωπικού στο Δήμο Λευκάδας, δέκα τριών (13) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, χρονικής διάρκειας 8 μήνες, εξαιτίας της ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, που προκύπτουν από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοιού COVID-19

Πατήστε εδώ για την Ανακοίνωση.

Επισυναπτόμενα