ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη Σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Αναρτήθηκε στις 21/03/2023, στην κατηγορία Μη κατηγοριοποιημένο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη Σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου