Αναμορφωμένος οριστικός πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας για κατηγορία ΥΕ Καθαρίστες-στριες σχολικών μονάδων ΣΟΧ 8/21-Πίνακας επιτυχόντων

Αναρτήθηκε στις 14/01/2022, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Αναμορφωμένος οριστικός πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας για κατηγορία ΥΕ Καθαρίστες-στριες σχολικών μονάδων ΣΟΧ 8/21-Πίνακας επιτυχόντων

Επισυναπτόμενα