Απόφαση ΟΕ 446

Αναρτήθηκε στις 14/07/2021, στην κατηγορία Έτος 2021

Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή οδών σχεδίου πόλης Επισκόπου – Νικιάνας»  προϋπολογισμού 51.600,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ 24%).

Πατήστε στο συνημμένο για την απόφαση.

Επισυναπτόμενα