Απόφαση ΟΕ για έγκριση κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου για την επισκευή της κύριας δημοτικής οδού Κατωχωρίου και λοιπών οδών του οικισμού

Αναρτήθηκε στις 10/07/2023, στην κατηγορία Δελτία Τύπου

Απόφαση ΟΕ για έγκριση κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου για την επισκευή της κύριας δημοτικής οδού Κατωχωρίου και λοιπών οδών του οικισμού