Απόφαση ΟΕ για την ανάπλαση – διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων κοινότητας Δραγάνου Δήμου Λευκάδας

Αναρτήθηκε στις 22/03/2023, στην κατηγορία Δελτία Τύπου

Απόφαση ΟΕ για την ανάπλαση – διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων κοινότητας Δραγάνου Δήμου Λευκάδας