Απόφαση ΟΕ Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη στη Δ.Ε. Λευκάδας.

Αναρτήθηκε στις 25/02/2022, στην κατηγορία Δελτία Τύπου

Απόφαση ΟΕ Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη στη Δ.Ε. Λευκάδας.