Απόφαση ΟΕ Υποβολής Πρότασης για προμήθεια 38 ηλεκτρικών ποδηλάτων

Αναρτήθηκε στις 26/01/2022, στην κατηγορία Δελτία Τύπου

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Υποβολής Πρότασης για προμήθεια 38 ηλεκτρικών ποδηλάτων