«8η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας έτους 2021».

Αριθμός Απόφασης:

10

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

22/10/2021

Συλλογικό Όργανο:

Εκτελεστική Επιτροπή

Συννημένα: