Απόφαση Δ.Σ. για καθορισμό ανώτατου επιτρεπτού ορίου κλήσεων για όργανα του Δήμου που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Αριθμός Απόφασης:

166

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

30/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: