Ακύρωση της υπ΄αριθ. 3/2024 απόφασης Δ.Σ. περί ορισμού εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λευκάδας στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Ιονίων Νήσων, για την τρέχουσα αυτοδιοικητική περίοδο και λήψη νέας απόφασης, λόγω εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ. 3/2024 (ΦΕΚ 3Α/15-1-2024).

Αριθμός Απόφασης:

12

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

30/01/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: