«Αντικατάσταση υπαλλήλου του Δήμου Λευκάδας για την γραμματειακή εξυπηρέτηση του Προέδρου Κοινότητας Κονταραίνης».

Αριθμός Απόφασης:

12

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

12/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Εκτελεστική Επιτροπή

Συννημένα: