Απόφαση Ο.Ε. για επαναπροκήρυξη πρόσληψης μιας (1) θέσης ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

Αριθμός Απόφασης:

660

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

19/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: