«Αντικατάσταση υπαλλήλου του Δήμου Λευκάδας για την γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου της Κοινότητας Αλεξάνδρου».

Αριθμός Απόφασης:

1

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

25/01/2023

Συλλογικό Όργανο:

Εκτελεστική Επιτροπή

Συννημένα: