Απόφαση Ο.Ε. για ακύρωση διαγωνισμού και έγκριση επαναδημοπράτησης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Μονάδα Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων Δήμου Μεγανησίου», Προϋπολογισμού 1.313.394,31€ (με ΦΠΑ)

Αριθμός Απόφασης:

15

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

31/01/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: