Απόφαση ∆.Σ. έγκρισης περιεχομένου προκήρυξης για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

19

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

01/02/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: