Απόφαση Δ.Σ για διαγραφή νηπίου από τον Παιδικό Σταθμό Λευκάδας , την περίοδο 2022-2023.

Αριθμός Απόφασης:

20

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

01/02/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: