Απόφαση ∆.Σ. επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο Λευκάδας μέχρι τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου 31-12-2023.

Αριθμός Απόφασης:

25

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

17/02/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: