Απόφαση Δ.Σ. περί πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2024 – 2027.

Αριθμός Απόφασης:

26

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

17/02/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: