Απόφαση ∆.Σ. επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

68

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

26/03/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: