Απόφαση - εισήγηση Δ.Ε. στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τον καθορισμό τελών καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2024.

Αριθμός Απόφασης:

83

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

05/03/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: