Απόφαση ∆.Σ. για διαγραφή νηπίων από τους Παιδικούς Σταθμούς Λευκάδας και τον Βρεφονηπιακό Σταθμό, την περίοδο 2021-2022

Αριθμός Απόφασης:

105

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

10/08/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: