Απόφαση Ο.Ε. για παροχή πληρεξουσιότητας στο Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Δημήτριο Ν. Μασούρα, για άσκηση προσφυγής ουσίας κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1036/3/27.06.2022 απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, με την οποία επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις (σύσταση και πρόστιμο) κατά του Δήμου Λευκάδας

Αριθμός Απόφασης:

437

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

18/08/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: