Απόφαση ∆.Σ. για διαγραφή νηπίων από τους Παιδικούς Σταθμούς Λευκάδας, την περίοδο 2023 -2024.

Αριθμός Απόφασης:

123

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

27/06/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: