Απόφαση ∆.Σ. για διαγραφή νηπίου από τον Παιδικό Σταθμό Λευκάδας, την περίοδο 2023-2024.

Αριθμός Απόφασης:

78

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

26/03/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: