Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου και απότμησης υφιστάμενου πεζοδρομίου για την επιχείρηση: ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ επί της Δημοτικής οδού Καραβέλα στο ύψος του κυκλικού κόμβου, εκτός σχεδίου της δημοτικής κοινότητας Λευκάδας, του Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

98

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

26/04/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: