Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση ή μη της μελέτης με τίτλο : «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» (σχετ. η υπ΄αριθ. 9/2023 απόφαση ΕΠΖ).

Αριθμός Απόφασης:

145

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

20/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: