Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 74.000,00€.

Αριθμός Απόφασης:

153

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

20/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: